Anasayfa Astroloji Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

436
0
Astroloji Nedir Tarihçesi

Astroloji, evrendeki gezegen ve yıldızların insan üzerinde yarattığı etkileri inceleyen ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Astroloji bilimi, insanların yazılı tarihinin var oluşundan beri olan en eski bilim dallarından biridir. Astroloji, asıl gücünü ve saygınlığını yüzyıllar boyunca süren gözlem, inceleme ve araştırmanın yaratmış olduğu birikimden alır.

Astroloji Tanımı

Astroloji geniş anlamda tanımı; gökyüzündeki yıldızların 12 burca ayrılması ve her bir burca bir sembol belirlenmesi sonucu olmuş bir ilim koludur. Bu ilim kolunun meraklıları olan kişiler astrolog ya da medyumlar Zodyak yıldızında ki işaretlere bakarak insanların geleceği hakkında fikirler verirler.

Astroloji Nasıl Doğdu?

Astroloji ilminin doğmasına neden olan etken Zodyak yıldızıdır. Bilim adamları Zodyak yıldızının keşfedilmesi milattan önceki üç binlere dayandığını ifade etmektedir. On iki burçlu 365 günü kapsayan bir takvim üretildiğini ve bu takvimin Asur, Sümer, Fenike, Mısır gibi birçok ülke tarafından kullanılmıştır. Arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkmış bulgular, Zodyak yıldızının beş bin yıl önce sadece Mısır’ da, Asur’ da veya Sümer’ de değil, dünyanın her yerinde var olduğunu kanıtlamaktadır. Zodyak yıldızının beş bin yıl önce taşa tahtaya mağaralara resmedilmiş olması o dönemde astral seyahat eden kişilerin çizdikleri sembollerden oluşmaktadır. Arkeolojik kazılardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda Zodyak yıldızının kökeni batık mu kıtası olduğu görülmektedir. ezoterik malumatlara göre Zodyak yıldızının doğuşu bahsedilen kıtada olmuştur. Yaygınlaşması da Mısır ve Atlantis sayesinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kıtanın sonu, 70.000 sene önce orada yaşayan altmış dört milyon kişiyle birlikte sulara gömülerek tarihe karışmıştır. Burçlar yıldızı dairenin farklı sembollerine katlanarak on iki eşit parsele bölünerek oluşturulmuş bir yıldız sembolüdür. Anlam camiasında iki yıldız vardır. Birincisi on uçlu (burçlu) yıldız, ikincisi ise on iki burçludur. On burçlu olan yıldız iki beşli yıldızın aynı ortama gelmesiyle ortaya çıkmış olup, sayılar sistem şemasını. (Zodyak) on iki burçlu yıldız ise iki adet altıgenden meydana gelmiş ve geometrik sistem şemasını sembolize etmektedir. Anlam camiasında kâinatta olmuş ve olacak olayları lanse etmekte olduğu dikkatine çekildiğinde; bu ilmin hangi bölgeden ve ne şekilde ortaya çıktığı ortaya çıkmıştır.

Antik Mısır Astroloji

Astroloji Tarihçesi

Astroloji tarihi oldukça geniş ve kapsamlıdır. İlk çağlardan bu yana insanların hava durumunu tahmin etmek için yıldızları ve gökyüzünü kullanmaya başlamalarıyla ortaya çıkmıştır.

Mezopotamya, Çin, Mısır, Arap ve Yunanistan gibi uygarlıkların asırlardır astrolojiyle ilgilendikleri bilinmektedir. İnsanlık tarihinin birçok döneminde uygarlıklar birçok amaçla birbirlerine bağlı kalmadan gök bilimi hakkında araştırmalar yapmış fakat araştırma kayıtları tam olarak belgelenmemiştir. Günümüzde yapılan kazılarda, uygarlıkların bıraktıkları bulgular oldukça fazladır.

İnsanlık tarihinden beri astrolojiyle ilgilenen insanlar, yazının bulunmasından çok daha önce gökyüzünü gözlemlemeye ve yıldızların hareketlerinden anlamlar çıkarmaya çalışmıştır. Tarımın insan hayatına girmesiyle ekinoks gibi tarihleri çok daha iyi kavramışlardır. Tarih boyunca ayın hareketleriyle oluşturulan takvimleri kullanan bir çok uygarlık vardır.Bunlardan ilki ve en çok bilineni ise Sümerlerdir. Sümerlilerin ay takvimi yeni ayın ortaya çıkmasıyla başlıyordu. Güneş hareketini tamamladıktan sonra aynı noktaya döndüğü için uygarlık, 1 tam yılı 12 ay evresini izleyerek tanımlıyordu.

Babil Astroloji

Sümerlerden sonra en çok gökyüzünü izleyerek tarım hakkında öngörü kazanmaya çalışan diğer bir uygarlık ise Mezopotamya’dır. Mezopotamya, birçok uygarlığın tarım yapmak için kullandığı Dicle ve Fırat nehirleri arasında başlar. Mezopotamya halkı izledikleri gökyüzü hareketlerini çivi yazısıyla kayıt altına almıştır.

Yunan Astronom ve Matematikçi Ptolemy
Astrolojiyi şu anki haline getiren kişi Yunan astronom ve matematikçi Ptolemy’dir.

Astroloji tarihçesi neredeyse insan tarihi kadar eskidir. Bazı araştırmalara göre geçmişte bir çok büyük uygarlık, astroloji ile ilgili birbirlerinden bağımsız araştırmalar yaparak birçok gelişim sağlamışlardır bu büyük uygarlıkların başında Babil, Çin, Mısır, Arap ve Roma uygarlıkları gelir. İlk astronomi ile hangi uygarlığın uğraştığını bilemiyoruz, ama bulunan ilk yazılı kanıtlar Kaldeliler ‘ dir.

Milattan önce 3000 yıllarında Kaldeliler (günümüzdeki Irak) astrolojinin bilinebilen en özgün araştırmalarından birini ortaya çıkarmışlardır. Astrolojinin kökenini Sümerlere kadar götürmek de mümkündür. Eski Sümerler bilinene göre dini törenlerinde bazı burç adları anılmıştır ve o dönemde bildikleri kadarıyla güneşin hareketlerine göre bazı yorumlar yapmışlardır. Bazı kaynaklara göre Maya uygarlığı, Çin ve Hindistan Milattan önce 2000 yıllarında bu bilimi kullanıyorlardı. Bilinene göre Milattan önce 500′ lü yıllarda eski Yunanlılarda da bu bilimi kullanılıyordu. Araplar ise Milattan sonra 8. yüzyıl başlarında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Milattan sonra 787 – 886 yılları arasında yaşayan Albumasur o dönemde yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” eseriyle Orta Çağ’ da tekrardan çok büyük önem kazanmıştır.

Astrolojinin Gelişimi

Yıldızların yeryüzünde ki etkisi olaraktan bilinmektedir. Ve geleceği önceden bildirdiği savunulan bir bilimdir. Falcılık sanatı olarak da bilinmektedir. Genel olarak, tarihin yazının icadıyla başladığı bilinmektedir. Fakat astroloji insanların kafalarını çevirip gökyüzüne bakmalarıyla başlamıştır. Çok eskilere dayandığı da böylelikle ispatlanmış olmaktadır. İlk etapta Güneş ve Ay etrafında yorumda bulunulmuştur. En eski dönemlerde M.Ö. on beş bin yıl öncelerine ait kalıntılar da bunu doğrular niteliktedir. Eski dönemlerde ekim dikim yapmakta ayın hareketleri esas alınarak bu hareketlere göre ekimler gerçekleştirilir ve bu hareketler dikkate alınarak mahsul toplama olayı gerçekleştirilmiştir. Uzak tarihe bakıldığı zaman da birçok bilgi gökyüzünden alındığı açıkça bilinmektedir. Gökyüzündeki takımyıldızları gerçekte ayrı olmalarına rağmen hayali bir şekilde de olsa birleştirilmiştir.

Belli bir düzen ve sekiz çerçevesince dizilen taşlar ve kutsal sanılan taşlar günüme dek inanılırlığını devam ettirmektedir. Bunların yanında krallar ve kraliçeler gökyüzü tanrıları olaraktan nitelendirilmişlerdir. Bu da demektir ki gökyüzü ve astroloji tüm medeniyetler için çok önemli bir konuma sahiptir. Kehanetler de bu alanın bir yapı taşı olmaktadır. Ve geleceği bilme de tüm uygarlıkların en çok ilgilendiği konu olarak tarih kitaplarına geçmiştir.

İlk insandan başlayarak günümüze dek hızla gelişimini ve yayılışını sürdürdüğü açıkça bilinmektedir. Diğer adıyla yıldız falıdır. Be bu alanla uğraşan kişiye ise astrolog denmektedir. Tüm medeniyet ve ülkelerin ilgi odağı olduğu bilindiği üzere bu alanla uğraşan ve yorumda bulunanlar olmuştur. Eski medeniyetlerde krallar önemli kararlar vermeden önce astrologlara danışmadan kesin kararlar vermemişlerdir. Bu da demektir ki bu alan çok önemli bir konuma sahiptir. Astrologlara müneccim denmektedir ve gelişimi asla duraklamadan devam etmektedir.

NASA Zodyak

Modern Astroloji

Eski uygarlıklarda da olduğu gibi günümüz modern dünyasında da büyük önem taşır. Modern astrolojinin, klasik astrolojiden en büyük farkı, haritanın bir bütün olarak incelenip onun doğrultusunda araştırmalar ve yorumlarda bulunulur. Astrolojinin günümüzde yapmış olduğu yorumlar genellikle aşk ile ilgili, kariyer ve para ile ilgili, sağlık ile ilgili gibi konulardır.

Günümüzde ise bazı toplumlar tarafından fal gözüyle bakılmaktadır. Aslında bu daha ziyade bir bilim dalıdır ve geçmişten bugüne bilgiyle yoğrularak günümüze gelmiştir. İncelemelerini matematiğe dayandırır ve meteoroloji ile el ele yürür. Uzman astrologlar tarafından gökyüzü hareketleri izlenir ve insan davranışları hakkında çıkarımlar da bulunulur. Bazı insanlar astrologların yaptığı yorumlar ile hayatlarını şekillendirmektedir.

Astrolojinin şuan ki evresinde gökyüzünde yıldızlardan oluşan bir gök kubbenin olduğu, içerisinde 12 farklı takımyıldızı bulunduğu ve kişinin doğum günü ve saatine göre 12 burcun farklı takımyıldızlarına bağlı olduğu gözlemlenmiştir. 12 burcun içerisinde koç, boğa, akrep, başak, balık, ikizler, aslan, kova, yengeç, terazi, yay ve oğlak vardır. Burçlar kişilerin doğdukları güne göre adlandırılır.

Astrolojinin Özellikleri

Eski Yunancada astro ve logos kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Yıldız ve gezegen hareketlerinin insanoğlu üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin insanların karakterlerini nasıl yönlendireceğini yorumlar. Yapılan yorumlar bilimsel bir kaynağa dayanmaz, kişisel bir yorum sanatıdır. Gelecek ve kader hakkında yorumlar yapılabilmesi de bu bilimin özellikleri arasındadır. Bu yorumlar gezegenlerin, yıldızların, ayın, güneşin hareketlerini ve birbirleriyle ilişkileri incelenerek yapılır.

Gücünün kaynağı yüzyıllarca yapılan gözlem ve incelemelerden alır. Astrolojide çalışmalar içerisinde 12 burcun da bulunduğu bir harita ile yapılır. Ayrıca çalışmalarda gözlemler, hesaplamalar ve ölçümler kullanılmaktadır.

Astrolojiyle ilgilenen kişilere astrolog denir. Astrologlar, kişinin doğduğu andaki yıldızların durumuna bakarak geleceği hakkında yorum yapar. Astrologların kullandığı en önemli araç olan Efemeris (gök günlüğü), gezegenlerin gün, ay ve konumlarını gösterir. Kişisel gök günlüklerine ise natal harita denir.

Astroloji Dalları

  • Doğal ve Fiziksel Astroloji
  • Günlük veya Hukuki Astroloji
  • Doğuşa Ait ve Genetik Astroloji
  • Ruhsal Astroloji
  • Saatlik Astroloji

Astronomi Nedir?

İsim benzerliğinden dolayı astronomi ve astroloji sürekli birbirleriyle karıştırılmaktadır. Astroloji bir bilim dalı olarak kabul görmezken, astronomi bir bilim dalıdır. Astronomi, dünya atmosferindeki her türlü gök olayını, gök cisimlerini, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilimdir. Halk arasında gök bilimi olarak bilinir. Kaynağı bilimsel verilerdir. Birçok alt dala ayrılır. Bunlardan en önemlileri; temel astronomi ve astrofiziktir.

Astroloji, eskilerden beri gökleri izlemek insanlık için ilham kaynağı olmuştur. Belki de tüm yaşam, yaratılış, evren ve insanı birleştiren kozmik bilgeliğin en eski esrarengiz sistemidir. Astronomi ve astroloji birbirine karıştırılmıştır; onlara eski atalarımız tarafından kabul edilen ikiz kız kardeş benzetmesi yapılmaktadır.

Astroloji Ne İşe Yarar?

Doğum anınızda gezegenlerin ve yıldızların konumunu belirleyerek, yorumlar yapar ve bu konumların hayatınıza ve kişiliğinize olan etkilerini açıklar. Bu bilgi, durağan veya inatçı değildir; canlı, nefes alan, organik bir yorumlamadır. Bu nedenle, yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaratmaya yönelik bir rehbere sahip olmak gibidir.

1- Astroloji Kendinizi Tanımanızı Sağlar

Bir başkasınınkiyle neredeyse aynı olan bir doğum haritanız olsa da, aynı zamanda doğmuş olsanız da, aynı yaşama sahip olmayacaksınız. Konum, aile ve birçok faktör sizin hayatınızı farklı kılar. Ancak aynı anda aynı şehirde doğduğunuz biriyle karakter olarak benzer özellikler göstermeniz beklenebilir. Sizi siz yapan ise verdiğiniz kararlardır. Haritanızı okuyarak kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar ve verdiğiniz kararların sizin için doğru kapıları açmasına yardımcı olur.

2- Astroloji Potansiyelinizi Açığa Çıkarır

Doğum haritası bu yaşamda çalışmanız gereken tüm malzemelerle dolu bir plan gibidir. Bir kişi planı bilirse elindeki tüm kaynakları en yüksek potansiyeline erişerek kullanabilir. Siz olmanın artıları ve eksileri hakkında bilgi edinmek için astrolojiyi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, kendi doğum haritanızın etkilerini anlamak yeni ufuklar açabilir, gizli yetenekleri ortaya çıkarabilir ve önemli yaşam dersleri hakkında derin fikirler verebilir. Kendini keşfetme, daha entegre ve uyumlu bir hayata yönelik güçlü bir adımdır.

3- Astroloji Başkalarını Anlamanıza Yardım Eder

Tıpkı kendinizi tanıdığınız gibi astroloji sayesinde çevrenizdeki insanları da daha iyi tanıyabilir ve anlayabilirsiniz. Sevdiklerinizin karakterlerini ve davranışlarının arkasındaki sebepleri görebilmek size ilişkilerinizde de kolaylık sağlayacaktır. Karşılıklı olarak daha sağlıklı iletişim gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

4- Astroloji Geleceğe Dair İpuçları Verir

Aynı burçtan tüm insanların geleceğe yönelik yorumlamalarının aynı olmasını beklemek gerçekçi değildir. Aylık, haftalık ve günlük burç yorumlarıyla geleceğe dair genel çıkarımlar yapmak mümkündür.

Öte yandan, doğum haritasına bakarak geleceğe dair daha detaylı ve kişisel analizler yapabilir. Keskin sınırları olmayan bu analizler aldığınız kararlarla şekillenmeye devam eder ancak size geleceğe dair önemli ipuçları verecektir.

Astroloji mi Kader mi

Astroloji Ne Kadar Doğrudur?

Astroloji, gazetelerin pazar eklerinde karşımıza çıkan günlük fal yorumlarından çok daha fazlasıdır. Gezegenlerin hareketleri bize astrolojinin temelini anlatır. Geçmiş çağlarda gökyüzüne bakan insanların, gezegenlerin hareketlerini, neyi simgelediklerini, burçların oluşumunu ve gezegenlerin insanın hayatına nasıl etki ettiğini kendilerinde kanıtlamışlardır. Fakat günümüzde astroloji bilim olarak kabul görmezken, kimilerine göre ilim kimilerine göre ise sadece popüler kültürün yarattığı bir algıdır.

Astrolojiyi doğru Anlamak

Doğru anlaşıldığında insan hayatına doğrudan etki yapan, içinde olasılıklar barındıran bir olgudur. Dahası, insanın “kadersel DNA”sını bize veren bir ilimdir tanımı yanlış olmayacaktır. Fakat günümüzde bu durum popüler kültürün gazabına uğrayarak, insanlarımızca fal gibi algılanmaktadır. Bunun nedeni astrolojinin genellemeye uğramasıdır. Ancak bu şekilde kitlelere ulaşacak ve insanları doğrudan etkileyebilecektir.

Bütün Başak Burçları Aynı Mıdır?

Günümüzde karşılaştığımız en büyük yanılgı astrolojinin her burç için aynı yorumlanmasından ortaya çıkıyor. Örneğin, Başak burçlarının genel özelliklerine baktığınızda birkaç doğru tespit edilen kavram bulabilirsiniz. Fakat insanların karşılaştığı en büyük yanılgı gazetelerde okuduğumuz burç yorumlarından geliyor. Günlük başak burcu yorumunu okuyan kişi bu duruma tam anlamıyla kendini kaptırabiliyor. “Başak burçları bu hafta para sıkıntısı çekebilir” yorumunu okuduğunuzda dünyadaki bütün Başak burçlarının para sıkıntısı çekecek olması size de mantıksız gelmiyor mu?

Bu nedenle kesinlikle astrolojide genellemeden kaçınılması gerekiyor. Her insanın “doğum haritası” farklıdır. Her insan bütün burçları içinde barındırır ve haritası kadar potansiyele sahiptir. Astroloji’yi bu şekilde anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Günümüzde bize astrolojinin doğru olup olmadığını sorgulatan olgu tam olarak izlediğimiz yolun yanlışlığıdır.

Astroloji kişiye özeldir. Bütün hayatımızın en ince detayları kendimize özel doğum haritamızın içindedir ve dünyada var olan hiç bir insanla aynı doğum haritasına sahip olmanız mümkün değildir. Bu nedenle astrolojinin doğruluğuna karar vermeden önce astrolojiyi gazetelerde okuduğumuz burç yorumlarından ibaret olmadığını bilmeliyiz.

Astroloji ile Kader Aynı Şey Mi?

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin çeşitli yorumlarını yapan, bunları ayrıntılı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Astroloji bilim dalına göre toplamda on iki burç bulunmaktadır. Bu burçların isimleri birbirinden farklıdır. Her burcun kendine özgü özellikleri ve bir enerjileri vardır. Astroloji enerjiye ve yıldızlara önem veren bir daldır. Bu sebeple enerji, gezegenler, ay ve doğum saati gibi konuları çok daha kapsamlı şekilde araştırmıştır. Astroloji günlük burç, fal, burç uyumları açıklamaları yapabilir. Tüm bu açıklamalar yıldızların ve gezegenin konumuna göre yapılmaktadır. Astroloji bir bilim dalı olarak ele alınsa da bazı insanlar burçlara veya yıldızlara inanmamayı tercih eder. Bu tamamen kişisel bir tercihtir.

Astroloji ve Kader

Astrolojiye göre her insanın bir kaderi ve doğum haritası vardır. Örneğin bir burç yorumu hayatınızla ilgili bir yorum yapabilir, gelecekle ilgili işaretler verebilir. Geçmişinizle alakalı açıklamalarda da bulunabilir. Astroloji ve kader birbirini kapsıyor olarak gözükse bile bu insanların tamamen kendi inançlarına tercihlerine kalmıştır. Bir insan hayatını burç yorumlarına göre şekillendirebiliyorken bir diğeri inanmamayı da tercih edebilir. Bu yüzden kesin bir yorum yapmak doğru olmayacaktır.

Astroloji ve Burçların Özellikleri

Astroloji bilim dalı her burca farklı isim vermiş, her burcun özelliklerini farklı özelliklerini sıralamıştır. Doğum saatine göre yükselen burcu da hesaplayıp, daha kapsamlı bir karakter analizi yapabilmektedir. Bu on iki burcun hepsi birbirine bağlıdır. Çünkü hepsi birbirini tamamlayacak özelliklere sahiptir. Her burç kendine özgü özellikler taşıdığı için karakter analizi çok daha ayrıntılı yapılmıştır. Astroloji bilim dalı burç uyumları hakkında da bilgi verebilir. Bu bilgi, burçlar arası enerjiyi kapsar. Astroloji her zaman hayatımızın içindedir fakat buna ne kadar inanacağınız ve hayatınızı ne yönde şekillendireceğiniz tamamen sizin tercihinizdir.

Astroloji Galaksiler Haritası

Astroloji ve Gezegenler

Astronomi, astrolojinin kaynağının temelini ve yapısını sağlar. Astroloji ve burçlar ile ilgilenen kişilerin yakından takip ettikleri konuların başında gezegenler ve konumları gelmektedir. Anahtar gezegenler genelde grafikteki Güneş ve Ay’a ve Yükselen İşaret üzerindeki cetvele atıfta bulunurlar. Diğer göksel cisimlerin önemini azaltmamak için, ancak bu gezegenler tüm grafikte en kişisel noktalardır. Kişisel ara yüz sayesinde bu gezegenler varlığınızın en hassas tarafını yansıtır.

Astrolojide, kişisel gezegenler Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars olarak tanımlanır. Yine, doğum haritanızın Güneş işaretinden çok daha fazla olduğunu vurgulamak için Çoğumuz Güneş işaretleri hakkında çok şey bildiğinden, Merkür çoğu kez göz ardı edilmektedir.

Bu kişisel gezegenler, kişiliğinizin çoğunu oluşturur ve çok çeşitlilik gösterebilir. Merkür ve Venüs, Güneş’e Dünya’dan daha yakın yörüngede dolaştığından, yalnızca Güneş işareti başına birkaç işarette bulunabilirler.

İç ve Dış Gezegenler

“İç gezegenler” – güneş, ay, Cıvalı, Mars ve Venüs olarak bilinmektedir. Sonuç olarak, gezegen ve burçlar günlük yaşamımızı, ruh halimizi ve sahip olduğumuz alışkanlıklarımızı etkilemektedir. “Dış gezegenler” Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs ve Pluto – yavaş hareket eder, işaretler her on beş yılda değişirler.

Güneş, hayatta amacınızdır. Sık sık, özellikle de gençlerin ve 20’lerin başlarındaki genç insanların, ben neden buradayım, benim amacım nedir şeklinde sorduğun soruları onların burçlarının güneş ile ilgisine bağlıdır.

Ay, duygusal reseptörünüzdür. Geçmiş hatıralarınızı tutar ve neredeyse atalarının bağlarını söyleyebiliriz. Ay, duygusal olarak kendinizle nasıl ilişki kurduğunuzu, kendinizi beslediğinizi ve kendini ifade ettiğini gösterir.

Önceki İçerikGüneş Sisteminde Ne Var?
Sonraki İçerikTelgrafta Kullanılan Alfabe Hangisidir?

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz